Asian Tour Rankings

- nationality -
Asian Tour Money Leaders (07.10.2019)
#NameNationalityMoneyTournaments
1.
Thailand
$833,52513
2.
Australia
$535,8118
3.
Japan
$300,9575
4.
South Korea
$284,6628
5.
Japan
$260,1018
6.
South Africa
$257,28911
7.
Zimbabwe
$251,64411
8.
Thailand
$232,10815
9.
Australia
$221,01212
10.
South Korea
$200,61312
11.
USA
$187,21913
12.
USA
$177,2889
13.
South Korea
$167,5028
14.
India
$157,17215
15.
Philippines
$146,50612
16.
Brazil
$146,07312
17.
USA
$137,3103
18.
Argentina
$135,04311
19.
Thailand
$134,63713
20.
Thailand
$126,79710
21.
Finland
$114,7099
22.
India
$112,7186
23.
Bangladesh
$110,96013
24.
Australia
$110,1788
25.
USA
$106,79211
26.
Thailand
$106,50111
27.
South Korea
$104,4065
28.
Canada
$98,97311
29.
India
$94,44015
30.
USA
$88,7839
31.
Thailand
$88,5827
32.
South Africa
$87,5547
33.
USA
$81,72012
34.
Japan
$80,9047
35.
Malaysia
$78,47413
36.
South Africa
$76,86011
37.
South Korea
$76,6639
38.
Thailand
$71,68012
39.
Indonesia
$70,8337
40.
India
$69,09216
41.
Thailand
$68,0207
42.
New Zealand
$65,22012
43.
Australia
$64,91213
44.
Thailand
$63,16712
45.
Taiwan
$62,81912
46.
Taiwan
$61,90010
47.
Malaysia
$61,1894
48.
Thailand
$59,55313
49.
USA
$59,4666
50.
Thailand
$55,14612
51.
India
$54,7583
52.
Taiwan
$52,67111
53.
Australia
$52,63312
54.
Indonesia
$49,6319
55.
England
$49,20612
56.
Taiwan
$48,55712
57.
Philippines
$48,0994
58.
Malaysia
$48,02411
59.
Australia
$47,06713
60.
Thailand
$44,16010
61.
USA
$39,9273
61.
Australia
$39,9273
63.
India
$38,8294
64.
Australia
$38,6388
65.
South Korea
$38,2966
66.
New Zealand
$37,7524
67.
Thailand
$37,5056
68.
Singapore
$35,27810
69.
South Korea
$35,0936
70.
South Korea
$34,7337
71.
Japan
$34,6842
72.
India
$33,00913
73.
Japan
$32,83110
74.
South Africa
$32,6954
75.
South Korea
$32,4875
76.
South Korea
$32,26810
77.
South Korea
$31,5001
78.
Australia
$29,49110
79.
Thailand
$29,4002
80.
USA
$28,4349
81.
China
$27,1676
82.
Sweden
$26,90716
83.
Japan
$26,8767
84.
Taiwan
$26,5684
85.
Thailand
$26,5002
86.
Japan
$26,49810
87.
Thailand
$25,97014
88.
South Korea
$25,8473
89.
India
$25,7888
90.
India
$25,7128
91.
Thailand
$25,2086
92.
Thailand
$24,84211
93.
Australia
$24,62413
94.
Thailand
$24,1506
95.
Japan
$23,8943
96.
USA
$23,7637
97.
India
$23,7503
98.
India
$22,90316
99.
South Korea
$22,5653
100.
Australia
$20,7284

Tours